O NÁS

Projektová a inžinierska kancelária PRO-ING s. r. o., Ružomberok

Vznikla v roku 1992 keď najskôr realizovala svoju činnosť ako fyzická osoba Ing.Ján Ilavský - PRO - ING. V roku 2009 bola transformovaná na PRO - ING s.r.o.

Hlavný predmet podnikania je projektová a inžinierska činnosť so zameraním na priemyselné stavby, ale taktiež stavby občianskej vybavenosti. Pre zabezpečenie komplexných projektov spolupracujeme s autorizovanými stavebnými inžiniermi s dlhoročnou praxou, výsledkom čoho sú optimálne projektové riešenia pri zohľadnení požiadaviek investora.

Hlavným predmetom našej činností je spracovanie technologických projektov v oblastí strojárenstvo, povrchové úpravy, automobilový priemysel, drevospracujúci priemysel. Ponúkame komplexné služby od poradenstva cez vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor až po kolaudáciu stavby.

PONUKA SLUŽIEB

konzultačná činnosť a poradenstvo v oblasti investičnej výstavby
štúdie
projekty pre územné konanie
projekty pre stavebné konanie
projekty pre integrované povolenie
realizačné projekty
inžinierská činnosť
stavebný dozor pozemné stavby, technologické zariadenia

NAŠI KLIENTI

Počas našej činnosti sme spracovali projektovú dokumentáciu pre rôznych investorov, napríklad:

KONTAKT

PRO-ING s.r.o., Ružomberok

Projektová a inžinierská kancelária
Hviezdoslavova 1509/11, 03401 Ružomberok
+421 44 4335013, +421 905 586573
proingrbk@pro-ing.sk, ilavskymajo@pro-ing.sk